Amdanom Ni

Mae Gwasanaeth Lles Cyflogeion BIPAB yn dîm amlddisgyblaethol, sy’n ymroi i wella lles seicogymdeithasol drwy gymorth uniongyrchol unigolion a’r amgylcheddau gwaith y maent yn gweithio ynddynt. Mae ein gwasanaeth wedi esblygu o wasanaeth therapi seicolegol traddodiadol i gyflogeion, i fod yn brif ganolfan ar gyfer ymarfer, arloesedd ac ymchwil clinig lles y sector cyhoeddus.  Edrychwch ar ein gwefan i weld beth y gallem ei gynnig i chi, eich tîm neu’ch sefydliad.

About Us

The ABUHB Employee Well-Being Service is a multidisciplinary team, dedicated to improving psychosocial well-being through the direct support of individuals and the working environments within which they work. Our service has evolved from a traditional psychological therapy service for employees, into a leading centre for public sector well-being clinical practice, innovation and research. Please have a look at our website to see what we might offer you, your team or organisation.