Addysg a Datblygu Arweinyddiaeth a Hyfforddiant

Mae Gwasanaeth Lles Cyflogeion BIPAB yn cydweithio â chydweithwyr o Datblygu Sefydliadol ac ABCi i ddarparu amrywiaeth o raglenni arobryn i gefnogi datblygiad arweinyddiaeth a rheolaeth yn y sector cyhoeddus. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth. ABB.EmployeeWellbeing@wales.nhs.uk

Education and Leadership Development and Training

The ABUHB Employee Well-being Service works in collaboration with colleagues from Organisational Development and ABCi to deliver a range of award winning programmes to support public sector leadership and management development. Contact us for more information. ABB.EmployeeWellbeing@wales.nhs.uk