Digwyddiadau a Chyfleoedd

Yn fewnol Sesiynau Meddwlgarwch Rhithwir

Sesiynau Galw Heibio Hanner Dydd Awr

Os hoffech chi roi cynnig arni, mae Gwasanaeth Cymorth Iechyd Meddwl Gofal Sylfaenol ABUHB yn cynnig sesiynau galw heibio hanner awr i’r holl weithwyr:

Events & Opportunities

In-House Virtual Mindfulness Sessions

Daily Half Hour Drop In Sessions

If you’d like to have a go, the ABUHB Primary Care Mental Health Support Service are offering half hour drop in sessions to all employees: