Prosiectau Ymchwil Cydweithredol

Mae BIPAB wedi ymrwymo i ymarfer sy’n seiliedig ar dystiolaeth a thystiolaeth sy’n seiliedig ar ymarfer. Felly, rydym yn gwerthuso ein gwaith yn rheolaidd a hefyd yn cydweithio â sefydliadau academaidd lleol a chydweithwyr o bob rhan o’r GIG a Gofal Cymdeithasol.
Rydym yn cydweithio â Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd a Phrifysgol Caerdydd ar brosiectau ymchwil sy’n gysylltiedig â lles sy’n uniongyrchol berthnasol i sector cyhoeddus y DU. Mae ein portffolio yn cefnogi ymchwil o welliant lefel gwasanaeth hyd at lefel doethuriaeth aml-safle, ac rydym yn croesawu cydweithio â phartneriaid lleol newydd. Cysylltwch â ni os oes gennych syniad ymchwil lles a gallwn ddechrau sgwrs. E-bost: ABB.EmployeeWellbeing@wales.nhs.uk 

Collaborative Research Projects

ABUHB is committed to both evidence based practice and practice based evidence. As such we regularly evaluate our work and also collaborate with local academic organisations and colleagues from across the NHS and Social Care.

We actively collaborate with Cardiff Metropolitan University and Cardiff University in well-being related research projects of direct relevance to the UK public sector. Our portfolio supports research from service level improvement up to multisite doctorate level, and we welcome collaboration with new local partners. Contact us if you have a well-being research idea and we can begin a conversation. Email: ABB.EmployeeWellbeing@wales.nhs.uk